You are currently viewing Fra krig til kryptovaluta

Fra krig til kryptovaluta

Gennem historien har der hele tiden været udvikling der påvirker vores økonomiske situation.

Det har både været verdenskrige, politiske beslutninger og nye opfindelser. Læs med her og bliv klogere på de ting der har påvirket Dansk økonomi gennem tiderne.

Krig i Danmark

Både 1. og 2. verdenskrig efterlod Danmark i store økonomiske vanskeligheder. Det var bl.a. svært at skaffe råvarer hvilket gav store prisstigninger og ligeledes gav finansieringen af de tyske besættelsesmagter en stor gæld som Danmark har brugt mange år på at afbetale

Marshallhjælp og økonomiske planer

Efter krigen fik Danmark lige som så mange andre lande hjælp udefra da USA lancerede Marshallhjælpen, med den fulgte også et politisk krav om en plan og en strategi for landets genopbygning. Hjælpen blev hovedsageligt brugt på at udvikle produktionsindustrien og samtidig optimere landbruget der var et af de vigtigste eksportområder. 

Industrialiseringen

Under industrialiseringen hører utrolig mange opfindelser som har været med til at gøre produktion og landbrug langt mere effektivt, og dermed har det haft stor betydning for Danmarks økonomi og for den generelle levestandard i Danmark. 

Især inden for landbruget har industrialiseringen frigivet store mængder arbejdskraft fra både mennesker og dyr, hvorfor der kunne fokuseres meget mere effektivt på f.eks. at udvikle målrettet avl og sikre større fødevareproduktion og dermed højere indtægter. 

Velfærdssamfundet og en regulerende stat

At staten har gjort sig tanker om at den har stor indflydelse på samfundsøkonomien ved at regulere forbruget i samfundet i hhv. høj- og lavkonjunkturer har uden tvivl haft utrolig stor betydning for den danske økonomi. Ligesom en offentlig sektor med henblik på at skabe et offentligt system og et dansk velfærdssamfund har givet arbejdspladser har det også betydet indføringen af flere afgifter i form af skatter og moms, hvilket har stor indflydelse på den enkelte danskers hverdagsøkonomi, men også for hele samfundsøkonomien generelt. 

Teknologi og IT

Når man taler om ting der har påvirket vores samfundsøkonomi så er det svært at komme uden om den teknologiske og digitale verden. Det har ikke kun påvirket måden vi handler med hinanden på, men også hvor meget. Opfindelsen af internettet alene har påvirket stort set hele verden, optimeret arbejdsgange og gjort det muligt f.eks. at arbejde hjemmefra under en pandemi der måske tidligere ville have betydet midlertidig eller permanent lukning af mange flere arbejdspladser end vi nu har set. 

Hvad bliver det næste

Det kan være svært at forestille sig at noget skulle  kunne påvirke og ændre samfundet lige så meget som f.eks. internettet har gjort. Nogle vil mene at kryptovaluta, blockchain og “banking the unbanked” bliver det næste store skridt i at ændre økonomien. Kryptovalutaen har efterhånden været opfundet i en hel del år, men har taget rigtig fart de seneste år, hvor det er blevet let tilgængeligt for de fleste at handle med kryptovaluta gennem en online handelsplatform som f.eks. coinbase. Faktisk kræver det ikke mere end en mobiltelefon og en internetforbindelse at få adgang til kryptovaluta, og hvem ved om 50 år vil det måske vise sig at høre til en af historiens største økonomiske påvirkninger.